21 خرداد 1401

گزارش تصویری جلسه جمعی از اعضای هیئت مدیره با مسئولین موسسه خیریه امدادگران عاشورا

1401-6-19 05:31:48 +00:00

گزارش تصویری جلسه جمعی از اعضای هیئت مدیره با موسسه خیریه امدادگران عاشورا به گزارش روایط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، جمعی از اعضای هیئت مدیره با مسئولین موسسه خیریه امدادگران عاشورا دیدار کردند. در این نشست تفاهم نامه ای به عنوان پیش نویس ارائه گردید که مقرر شد ، طرفین بر روی تفاهم نامه مورد نظر و رفع اشکالات آن فعالیت نموده و نسخه نهایی را برای سیر مراحل بعدی آماده نمایند. گزارش تصویری را در ادامه مشاهده می نمایید

گزارش تصویری جلسه جمعی از اعضای هیئت مدیره با مسئولین موسسه خیریه امدادگران عاشورا1401-6-19 05:31:48 +00:00
10 خرداد 1401

گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

1401-6-19 05:32:53 +00:00

گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث به گزارش روایط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، نمایندگانی از این مجمع در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث شرکت نمودند. در این نمایشگاه نمایندگان مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور با حضور در سالن 40 ، غرفه 3 با ارائه گزارش به مراجعه کنندگان  به معرفی خیریه پرداختند. گزارش تصویری این نمایشگاه را در ادامه مشاهده می نمایید [...]

گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث1401-6-19 05:32:53 +00:00