12 دی 1400

گزارش تصویری از اهداء ماسک و مواد ضد عفونی به مرکز نگهداری معلولین

1401-3-10 10:54:14 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور ، در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا در قالب بسته های بهداشتی تعدادی ماسک و مواد ضد عفونی به مرکز نگهداری معلولین تحویل داده شد تا کمکی برای جلوگیری از همه گیری این ویروس باشد.

گزارش تصویری از اهداء ماسک و مواد ضد عفونی به مرکز نگهداری معلولین1401-3-10 10:54:14 +00:00
30 آبان 1399

توزیع خانه به خانه ماسک در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار

1401-3-10 11:13:03 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور،در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا توزیع خانه به خانه ماسک در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار انجام شد.

توزیع خانه به خانه ماسک در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار1401-3-10 11:13:03 +00:00