گزارش تصویری بازدید جمعی از اعضای هیئت مدیره از مجموعه دانش بنیان ویتا

1401-6-19 05:32:41 +00:00

گزارش تصویری بازدید جمعی از اعضای هیئت مدیره از مجموعه دانش بنیان ویتا به گزارش روایط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، جمعی از اعضای هیئت مدیره از مجموعه دانش بنیان ویتا بازدید کردند. این بازدید به جهت برگزاری جلسه با مدیران آن مجموعه در جهت آشنایی و بررسی نحوه همکاری در آینده انجام گردید. همچنین در این بازدید مدیر مرکز ویتا جناب آقای دکتر ملک‌زاده گزارشی از روند بازیابی، فعالیت‌ها و اهمیت آن ارائه نمودند. گزارش تصویری را در ادامه مشاهده می نمایید