شرایط و نحوه ی ثبت پلاک پرسنل تجهیزات پزشکی کشور جدید

1401-3-10 11:12:57 +00:00

به اطلاع کلیه ی مدیران عامل شرکت های تجهیزات پزشکی میرساند با هماهنگی های بعمل آمده از سوی کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی ، از این پس کلیه ی شرکت های تجهیزات پزشکی میتوانند نسبت به ثبت تردد استانی پرسنل خود به روش ذیل اقدام نمایند: راهنمای ثبت پلاک های تردد استانی راهنمای ثبت تردد 21 الی 4 صبح (فقط تهران)