29 آذر 1399

اهداء ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران

1401-8-25 03:10:31 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران تحویل گردید.  

اهداء ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران1401-8-25 03:10:31 +00:00
11 آذر 1399

اهداء 6000 عدد ماسک و 600 لیتر مواد ضدعفونی کننده به بهزیستی شهرستان پاکدشت

1400-11-17 11:10:59 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مدیر عامل اين مجمع در پی همه گیری کرونا در اقدامی خیرخواهانه، شش هزار عدد ماسک و بیش از ششصد لیتر مواد ضدعفونی کننده به مراکز نگهداری ایتام و معلولان تحت سرپرستی بهزیستی شهرستان پاکدشت اهدا کرد. محمود برزگر، با بیان این مطلب وتوضیح اینکه همه ظرفیت‌ها و پایگاه‌های اجتماعی این نهاد برای حمایت موثر از نیازمندان تحت حمایت در روزگار شیوع کرونا به کار گرفته شده است، گفت: سرمایه اعتماد عمومی و گرایش مثبت نیکوکاران، خیران و فعالان عرصه خیر و احسان، بهزیستی را به عنوان نهادی امین و واسطه خیر [...]

اهداء 6000 عدد ماسک و 600 لیتر مواد ضدعفونی کننده به بهزیستی شهرستان پاکدشت1400-11-17 11:10:59 +00:00
11 آذر 1399

توزیع مرحله سوم 2000 عدد ماسک در محله هرندی تهران

1400-11-17 12:06:12 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور،در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا در مرحله ي سوم نيز تعداد 2000 عدد ماسك در طرح توزیع خانه به خانه در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار تقديم شد.

توزیع مرحله سوم 2000 عدد ماسک در محله هرندی تهران1400-11-17 12:06:12 +00:00
30 آبان 1399

توزیع ۲۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران نیازمند در بیمارستان لقمان تهران

1401-3-10 11:21:05 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا ، تعداد ۲۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران نیازمند در بیمارستان لقمان تهران توزیع گردید.

توزیع ۲۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران نیازمند در بیمارستان لقمان تهران1401-3-10 11:21:05 +00:00
30 آبان 1399

توزیع خانه به خانه ماسک در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار

1401-3-10 11:13:03 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور،در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا توزیع خانه به خانه ماسک در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار انجام شد.

توزیع خانه به خانه ماسک در سطح محله هرندی به خانواده‌های کم برخوردار1401-3-10 11:13:03 +00:00