20 دی 1400

با توجه به بررسی های انجام شده آیا استفاده از ماسک تاثیری در مبتلا نشدن دارد یا خیر؟

1401-6-2 10:19:28 +00:00

با سلام و احترام بله تاثیر بسیار زیادی دارد طبق مقالات معتبر و همچنین نتایج یک مطالعه در هنگ کنگ نشان داد که میزان انتقال ویروس کرونای جدید از طریق قطرات تنفسی و یا ذرات هوا در هنگام استفاده از ماسک های پزشکی 75 درصد کاهش می یابد. نتایج مطالعه دیگر نشان می دهد که در صورت استفاده صحیح از ماسک های پزشکی تا 100 درصد امکان انتشار ویروس از ناحیه تنفسی افراد کم می شود و اگر در مکان های عمومی 80  درصد افراد از ماسک استفاده کنند، امکان انتقال ویروس وجود نخواهد داشت.

با توجه به بررسی های انجام شده آیا استفاده از ماسک تاثیری در مبتلا نشدن دارد یا خیر؟1401-6-2 10:19:28 +00:00