21 فروردین 1399

کمک 2 میلیارد و 440 میلیون ریالی صنف تجهیزات پزشکی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

1400-11-25 08:43:08 +00:00

به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی ، با پیگیری های انجام شده ، نیکوکاران صنف تجهیزات پزشکی تاکنون مبلغ 2 میلیارد و 440 میلیون ریال معادل 244 میلیون تومان جهت بازسازی و تجهیز خانه های بهداشت، آسیب دیده در سیل سیستان و بلو چستان اهدا نمودند.  گفتنی است مبالغ تامین شده بر اساس بازدید تیم مربوطه برای بازسازی خانه های بهداشت هزینه گردید.

کمک 2 میلیارد و 440 میلیون ریالی صنف تجهیزات پزشکی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان1400-11-25 08:43:08 +00:00
16 فروردین 1399

گزارش بازدید از محل های تولید ماسک توسط خیریه

1400-11-23 11:59:45 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ 22 اسفند 98 از کارگاه تولید ماسک بازدید و شرایط تولید مورد بررسی قرار گرفت. این بازدید توسط حاج آقا فراهانی و آقای حمید فراهانی و آقای مستعلی پور و دوستانی از بسیج سپاه و.... صورت گرفت. بنابر این بنا شد زمان شروع تولید ماسکهای مربوط به خیریه با حضور ما و آموزشهای بهداشتی جهت کنترل بهداشت محیط و پرسنل اقدام شود. امروز یا فردا صبح پارچه خریداری شده به محل تولید حمل میگردد تا تولید به صورت رسمی شروع شود. شرایط بسیار مطلوب و همچنین فضایی مناسب داشت.

گزارش بازدید از محل های تولید ماسک توسط خیریه1400-11-23 11:59:45 +00:00