21 فروردین 1399

گزارش بازدید از خانه های بهداشت آسیب دیده سیل سیستان و بلوچستان

1400-11-23 11:56:59 +00:00

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ های 28 و 29 بهمن ماه یک تیم دو نفره از طرف هیئت مدیره مأموریت یافت تا از خانه های بهداشت آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان بازدید تا در گام بعدی تصمیم لازم برای بازسازی آنها بر اساس اولویت و امکانات بعمل آورد . ضمن تشکر از جناب آقای بخضر و سرکار خانم کیان فر ، گزارش زیر از وضعیت خانه های بهداشت به استحضار میرسد. گفتنی است کلیه هزینه های این سفر، بصورت شخصی تأمین شده است. گزارش بازدید از خانه های بهداشت آسیب دیده سیل سیستان [...]

گزارش بازدید از خانه های بهداشت آسیب دیده سیل سیستان و بلوچستان1400-11-23 11:56:59 +00:00
21 فروردین 1399

کمک 2 میلیارد و 440 میلیون ریالی صنف تجهیزات پزشکی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

1400-11-25 08:34:12 +00:00

به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی ، با پیگیری های انجام شده ، نیکوکاران صنف تجهیزات پزشکی تاکنون مبلغ 2 میلیارد و 440 میلیون ریال معادل 244 میلیون تومان جهت بازسازی و تجهیز خانه های بهداشت، آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان اهدا نمودند.   گفتنی است مبالغ تامین شده بر اساس بازدید تیم مربوطه برای بازسازی خانه های بهداشت هزینه گردید.

کمک 2 میلیارد و 440 میلیون ریالی صنف تجهیزات پزشکی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان1400-11-25 08:34:12 +00:00