9 آذر 1402

اطلاعیه برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده در سال 1402

1402-9-9 07:18:13 +00:00

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در سال 1402 به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در روز چهارشنبه 29 آذر 1402 برگزار می گردد. بدینوسیله از اعضای محترم این مجمع دعوت بعمل می آید تا در این جلسه که راس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات مرکز طبی کودکان به نشانی: انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب برگزار می گردد شرکت نمایند. دستور جلسه: ارائه گزارش کلی از فعالیت ها قرائت گزارش مالی و تصویب صورت های مالی انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

اطلاعیه برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده در سال 14021402-9-9 07:18:13 +00:00
16 آذر 1401

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی در سال 1401

1401-9-19 09:56:58 +00:00

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی در سال 1401 به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، مجمع عمومی عادی در روز چهارشنبه 23 آذر 1401 برگزار می گردد. بدینوسیله از اعضای محترم این مجمع دعوت بعمل می آید تا در این جلسه که راس ساعت 15 در محل سالن اجتماعات مرکز طبی کودکان به نشانی: انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب برگزار می گردد شرکت نمایند. دستور جلسه: ارائه گزارش کلی از فعالیت ها قرائت گزارش مالی، بازرس و تصویب صورت های مالی انتخاب بازرس

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی در سال 14011401-9-19 09:56:58 +00:00
19 شهریور 1401

گزارش تصویری از برگزاری جلسه با مکسا

1401-6-19 05:21:21 +00:00

گزارش تصویری از برگزاری جلسه با مکسا به گزارش روابط عمومی مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ 1400/5/30 جلسه‌ای با مرکز نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دکتر ابوالقاسمی (ریاست محترم شورای عالی مکسا) ، دکتر جهانگیری (مدیر عامل) و دکتر نیکی معاون توسعه زیرساخت مکسا و همچنین رئیس و اعضای هیئت مدیره مجمع خیّرین صنف تجهیزات پزشکی برگزار گردید، پیرامون فعالیت ها و اقدامات انجام شده گزارشاتی ارائه شد و در خاتمه مقرر شد نحوه همکاری با هدف حمایت از بیماران سرطانی در قالب تفاهم نامه‌ای به امضای طرفین برسد. گزارش [...]

گزارش تصویری از برگزاری جلسه با مکسا1401-6-19 05:21:21 +00:00