همکاری دو خیریه موجب هم‌افزایی در مسیر کمک به مردم نیازمند می شود.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور: تروند با بیان اینکه خیریه بیمارستان لقمان حکیم از بهمن ماه سال ۹۸ با هدف کمک به بیمار بیماران نیازمند بیمارستان لقمان و همینطور کمک به بازسازی و تعمیرات بیمارستان لقمان شروع به کار کرده است.

در ادامه وی افزود: ما در این راستا با آشنایی با مجمع خیرین سلامت به تجهیزات پزشکی کشور توانستیم با همکاری این دو خیریه در توزیع ۱۰ هزار ماسک در پویش نذر ماسک ماه محرم اقدام به توزیع بین کادر درمانی بیمارستان ، بیماران نیازمند و همراهان آنها نمودیم.

دبیر خیریه بیمارستان لقمان گفت: همکاری بیشتر این دو خیریه و ایجاد هم افزایی در مسیر کمک به مردم از اهداف ما بوده و استقبال میکنیم.