به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با حمایت خیرین صنف تجهیزات پزشکی پس از هماهنگی با رئیس اطاق اصناف حاج آقا نوده فراهانی تولید ماسک شروع شد.

در ادامه گزارش خبر ۱۸:۳۰ از راه اندازی دو خط تولید ماسک بهداشتی در تهران به همت سازمان بسیج اصناف کشور و با همکاری اتاق اصناف تهران را مشاهده فرمایید.