با حضور: جناب آقای دکتر میرمحمدی (رئیس کمیته تجهیزات پزشکی در مجلس شورای اسلامی) و جناب آقای دکتر رضا مسائلی (مشاور پیشین وزیر بهداشت و مدیرکل سابق اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی)

۲۲ دی ماه ساعت ۱۵

پخش در اسکای روم انجمن