گزارش تصویری دومین نشست مجمع عمومی عادی سالانه

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، دومین نشست مجمع عمومی عادی سالانه در روز چهارشنبه 23 آذر ماه 1401 برگزار گردید. 

در این نشست ضمن ارائه گزارش یکساله از فعالیت ها، گزارش مالی قرائت شد و همچنین بازرس جدید مجمع خیرین نیز انتخاب گردید.

در پایان این جلسه برخی از اعضاء نظرات خود را پیرامون برنامه های خیریه بیان کرده و پیشنهاد هایی مبنی بر پیشرفت برنامه های خیریه ارائه دادند.

گزارش ویدیویی را در ادامه مشاهده می نمایید

گزارش تصویری را در ادامه مشاهده می نمایید