گزارش تصویری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

به گزارش روایط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، نمایندگانی از این مجمع در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث شرکت نمودند.

در این نمایشگاه نمایندگان مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور با حضور در سالن 40 ، غرفه 3 با ارائه گزارش به مراجعه کنندگان  به معرفی خیریه پرداختند.

گزارش تصویری این نمایشگاه را در ادامه مشاهده می نمایید