گزارش تصویری برگزاری جلسه با ریاست و مدیران محترم بیمارستان کودکان مفید

به گزارش روایط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، جمعی از اعضای هیئت مدیره از بیمارستان کودکان مفید بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید جلسه ای با ریاست و مدیران این بیمارستان برگزار گردید. این نشست با هدف توسعه طرح امانت تجهیزات پزشکی به بیماران مراقبت در منزل و سایر تعاملات تشکیل گردید که در نهایت مقرر شد، تفاهم نامه‌ای بعنوان پیش نویس آماده و پس از تایید نهایی به امضای مسئولین بیمارستان کودکان مفید و مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور برسد.

گزارش تصویری را در ادامه مشاهده می نمایید