به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در تاریخ های 28 و 29 بهمن ماه یک تیم دو نفره از طرف هیئت مدیره مأموریت یافت تا از خانه های بهداشت آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان بازدید تا در گام بعدی تصمیم لازم برای بازسازی آنها بر اساس اولویت و امکانات بعمل آورد .

ضمن تشکر از جناب آقای بخضر و سرکار خانم کیان فر ، گزارش زیر از وضعیت خانه های بهداشت به استحضار میرسد.

گفتنی است کلیه هزینه های این سفر، بصورت شخصی تأمین شده است.

گزارش بازدید از خانه های بهداشت آسیب دیده سیل سیستان و بلوچستان