خانه/اخبار/کمک 75 میلیون ریالی توسط یکی از خیرین صنف تجهیزات پزشکی به پویش نذر ماسک
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یکی از خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور مبلغ 75 میلیون ریال را جهت کمک به پویش نذر ماسک اهدا نمودند.
1400-11-19 07:38:10 +00:00