به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور،یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی مبلغ 500 میلیون ریال را در قالب 2 فقره چک برای خرید تجهیزات مقابله با ویروس منحوس کرونا به مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی اهدا نمودند.