خانه/اخبار/کمک 500 میلیون ریالی مجمع خیرین سلامت به مرکز نیکوکاری جهت مقابله با ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مجمع خیرین سلامت مبلغ 500 میلیون ریال را در جهت حمایت از برنامه های مقابله با ویروس کرونا به مرکز نیکوکاری اهدا نمود.

1401-3-10 11:58:38 +00:00