خانه/اخبار/کمک 330 میلیون ریالی چندین نفر از اعضای صنف تجهیزات پزشکی در جهت پویش نذر ماسک

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، 330 میلیون ریال توسط چندین نفر از اعضای صنف تجهیزات پزشکی در جهت پویش نذر ماسک، تخصیص داده شد.

1401-3-10 11:24:00 +00:00