به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ 200 میلیون ریال توسط یکی از خیرین اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی جهت پویش نذر ماسک اهدا شد.

از این خیر نیکوکار به جهت این اقدام انسان دوستانه متشکریم.