به گزارش روابط عمومی مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی ، با پیگیری های انجام شده ، نیکوکاران صنف تجهیزات پزشکی تاکنون مبلغ 2 میلیارد و 440 میلیون ریال معادل 244 میلیون تومان جهت بازسازی و تجهیز خانه های بهداشت، آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان اهدا نمودند.

 

گفتنی است مبالغ تامین شده بر اساس بازدید تیم مربوطه برای بازسازی خانه های بهداشت هزینه گردید.