به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یکی از عزيزان نیکوکار صنف تجهیزات پزشکی مبلغ 100 میلیون ریال به پویش نذر ماسک با هدف مقابله با شیوع بیماری کرونا و توزیع در مناطق محروم به مجمع خیرین اهدا نمودند.