خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/کمک 100 میلیون ریالی به مرکز نیکوکاری

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، بازرگانی فراهانی در تاریخ اول اردیبهشت ماه، مبلغ 100 میلیون ریال در جهت حمایت از برنامه های حمایتی مرکز نیکوکاری به خیریه اهدا نمودند.

بر همین اساس از مدیران بازرگانی فراهانی تقدیر و برایشان سلامتی وشادکامی آرزومندیم.

1400-11-25 08:28:21 +00:00