خانه/اخبار/کمک به تأمین یک عدد کاست پلاسما جهت بیمارستان شریعتی تهران

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یک عدد کاست پلاسما جهت بیمارستان شریعتی تهران با كمك مجمع خيرين تامين هزينه گرديد.

1401-3-10 11:14:01 +00:00