به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور این جلسه با حضور بزرگواران زیر برگزار گردید:

جناب آقای دکتر میرمحمدی
رئیس کمیته تجهیزات پزشکی در مجلس شورای اسلامی
و
جناب آقای دکتر رضا مسائلی
مشاور پیشین وزیر بهداشت و مدیرکل سابق اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

۲۲ دی ماه ساعت ۱۵

پخش در اسکای روم انجمن