به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، جناب آقای دکتر سید حسن اطیابی یک واحد اداری را به مدت 10 سال در اختیار مرکز نیکوکاری صنف تجهیزات پزشکی قرار دادند.

هیئت مدیره مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی، از جناب آقای دکتر سید حسن اطیابی بابت عمل سخاوتمندانه ایشان در واگذاری 10 ساله یک واحد اداری جهت سروسامان گرفتن مرکز نیکوکاری صنف تجهیزات پزشکی تقدیر و تشکر بعمل می آورد.