مصاحبه اختصاصی با دکتر احمدی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، دکتر احمدی مدیر نظارت و بازرسی انجمن های دوستی سازمانهای غیر دولتی در وزارت کشور گفت : در بسیاری از موارد در خیریه ها ، خیرین خود نمی توانند مجری باشند زیرا که از تخصص لازم برخوردار نبوده و لازم است تا با کمک گروهی اقدام به انجام امر خیر نمایند.

ولی در این مجمع یکی از نقاط قوت داشتن تخصص در بین خیرین صنف بوده و با اشراف کامل به ابعاد کار خود ، مجری می باشند.

وی در ادامه گفتگو با ابراز خوشحالی از اینکه در این خیریه محوریت کمک ها در راستای سلامت کودک و مادر در نظر گرفته شده و با اشاره بر اینکه توجه به سلامت کودکان منتهی به نسلی سالم است و سلامت مادر نیز به سلامتی جامعه منتهی می گردد این هدف گذاری را آگاهانه ، هوشمندانه و دور اندیشانه دیده و آرزوی موفقیت در این مسیر برای خیرین این مجمع نمود .

مدیر نظارت و بازرسی انجمن های دوستی سازمانهای غیر دولتی یکی دیگراز اقدامات جالب این خیریه اجرای طرح شفا گستر است که در آن مبادرت به جمع آوری تجهیزات پزشکی بلا استفاده در منازل افرادی که دیگر نیازی به آنها ندارند ،از قبیل تختهای بیمار و دستگاههای خاص که بیمارشان یا بهبود یافته ویا در فوت شده است را جمع آوری و بازسازی و در اختیاربیماران نیازمندان قرار میدهد واین اقدام جز در مسیر تخخصی بودن این خیریه میسر نخواهد بود .

احمدی با طرح پیشنهادی در زمینه فراهم نمودن بستر های آموزشی در این خیریه گفت : در بسیاری از مراکز درمانی دور افتاده ما دستگاه و تجهیزات داریم ولی نفراتی که بتوانند با این تجهیزات کار انجام دهند وجود ندارد ،لذا در این مسیر مجمع خیرین می تواند طی تفاهم نامه ای با مراکز درمانی زمینه ای برای آموزش افراد جهت کار با این تجهیزات فراهم کرده تا در راستای اهداف خیر و سلامتی همنوعان خود تلاش کنند.