به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، نشست تصمیم گیری در خصوص نحوه توزیع ماسک های تولیدی برگزار گردید.

در جلسه فوق تصمیم گیری در مورد تخصیص ماسک های تولیدی انجام شد که شرح جلسه و تصاویر آن در ادامه خواهد آمد.

نفرات حاضر در این جلسه:

حاج قاسم نوده فراهانی( رئیس اطاق اصناف)، مهندس ابراهیم امیر آبادیان، دکتر اطیابی، عبدالله مستعلی پور و حمید فراهانی