خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/محموله اهدایی دستکش معاینه به دانشگاه علوم پزشکی زابل تحویل داده شد

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، دومین محموله اهدایی به دانشگاه علوم پزشکی زابل شامل ۳۳۶۰۰ عدد دستکش معاینه، امروز به نماینده دانشگاه تحویل گردید.

دومین محموله اهدایی توسط آقای امیر آبادیان به دانشگاه علوم پزشکی زابل شامل ۳۳۶۰۰ عدد دستکش معاینه، امروز به نماینده دانشگاه تحویل گردید.

به امید سلامتی مردم خوب و عزیز ایران

1400-11-23 12:01:56 +00:00