به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور،طرح ذبح قربانی عظیم توسط جناب آقای ابراهیم امیرآبادیان رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور انجام گردید.

خداوند بر توفیقاتشان بیافزاید الهی آمین