به اطلاع کلیه ی مدیران عامل شرکت های تجهیزات پزشکی میرساند با هماهنگی های بعمل آمده از سوی کمیته صنفی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی ، از این پس کلیه ی شرکت های تجهیزات پزشکی میتوانند نسبت به ثبت تردد استانی پرسنل خود به روش ذیل اقدام نمایند:

راهنمای ثبت پلاک های تردد استانی

راهنمای ثبت تردد 21 الی 4 صبح (فقط تهران)