خانه/اخبار/حمایت 50 میلیون ریالی از یک خانم مددجوی بی سرپرست و آبرومند در جهت تکمیل ودیعه مسکن

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در جهت تکمیل ودیعه مسکن یک خانم مددجوی بی سرپرست و آبرومند پس از بررسی و تأمین منابع آن از سوی خیرین صنف مبلغ 50 میلیون ریال حمایت شد.

1400-11-19 06:40:28 +00:00