به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، بر اساس نامه شماره 1/3455396 کمیته امداد استان سمنان تعداد 6000 عدد محلول ضد عفونی به همت نیکوکار محترم جناب امیر آبادیان در استان سمنان توزیع گردید.

نامه دریافت اقلام: