به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با هدف مقابله با شیوع بیماری کووید 19 تعداد 2000 عدد ماسک سه لایه در محله هرندی تهران بصورت ماهانه از طریق شبکه بهداشت توزيع مي شود.