به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در راستای مبارزه با ویروس منحوس کرونا ، تعداد ۲۰۰۰ عدد ماسک بین بیماران نیازمند در بیمارستان لقمان تهران توزیع گردید.