آمار مبتلایان، بهبود یافتگان و میزان مرگ و میر در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی پایتخت به استحضار مقام عالی وزارت رسید.

پی نوشت فرمودند:

جناب دکتر زالی

با سلام

کاهش مرگ و میر در تهران که نشانه دقت و مراقبت همکاران بخش بالینی و icu می باشد ستودنی است قدردانی شود.

تقدير وزیر بهداشت آقای دکتر نمکی از دکتر زالی