خانه/اخبار/تامین 140 میلیون تومان از طرح پویش نذر ماسک توسط اعضایی از اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان ، توسط چند عضو اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، بابت طرح نذر ماسک تأمین شده است.

1401-3-10 11:59:39 +00:00