برگزاری نشست صمیمی با یکی از فعالین حوزه تجهیزات پزشکی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور، روز گذشته به دنبال حضور خیریه در نمایشگاه ایران هلث، در راستای جلب مشارکت سایر خیرین و ضمن هماهنگی انجام شده، جلسه‌ای با حضور یکی از فعالان حوزه تجهیزات پزشکی برگزار گردید.
در این جلسه ضمن طرح چشم انداز و فعالیت‌های مجمع، پیرامون فعالیت‌های تخصصی شرکت مربوطه و نحوه حمایت و تعامل طرفین مواردی مطرح گردید که در صورت پیگیری و عینیت بخشیدن به آن علی‌الخصوص گسترش حمایت‌های نیکوکاران خارج از کشور، در آینده شاهد توسعه فعالیت‌ها و افزایش کمی و کیفی حمایت از مددجویان تحت پوشش باشیم.