به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور ، اولین جلسه مجمع عمومی عادی مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور (با شماره ثبت 52679) در روز سه شنبه مورخ 1400/09/23 از ساعت 14 در سالن اجتماعات مرکز طبی کودکان به آدرس انتهای بلوارکشاورز ، خیابان دکتر قریب برگزار گردید.

دستور جلسه فوق الذکر:

ارائه گزارش کلی مالی از فعالیت ها
قرائت گزارش بازرس و تصویب صورت های مالی
انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین
طرح مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

 

گزارش تصویری