به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با هدف مقابله با شیوع بیماری كرونا تعداد 15 هزار عدد ماسک سه لایه در مناطق محروم شهرستان شوش و استان خوزستان اهدا گرديد.