خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهدا 120 لیتر مایع ضد عفونی دست جهت مراکز درمانی سمنان

 به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا ، 120 لیتر مایع ضد عفونی دست توسط نیکوکار گرامی جناب آب خضر به مرکز نیکوکاری تجهیزات پزشکی اهدا گردید.

گفتنی است این مواد ضد عفونی به مراکز درمانی سمنان تحویل داده شد.

1400-11-25 08:44:03 +00:00