خانه/اخبار/اهدا یک عدد واکر و دستگاه تست قند خون به یک خانم سالمند مددجو با قند خون بالا

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، یک عدد واکر و دستگاه تست قند خون به یک خانم سالمند مددجو با  قند خون بالا، توسط خیرین صنف تجهیزات پزشکی اهدا گردید.

1401-3-10 11:22:39 +00:00