خانه/اخبار/اهداء ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد ۳۰۰ عدد ماسک به مدرسه کودکان کار منتظری در محله هرندی تهران تحویل گردید.

1401-8-25 03:24:49 +00:00