خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهدا ماسک به بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان آشتیان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، در جهت مبارزه با شیوع ویروس کرونا و با حمایت مالی نیکوکار عزیز جناب آقای دکتر خرسندی تعداد 4000 ماسک به بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان آشتیان تقدیم گردید.

1400-11-23 11:58:37 +00:00