مدیر عامل مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی کشور در گفتگو با روابط عمومی گفت : در جهت همکاری فی مابین با خیریه بیمارستان لقمان حکیم و در راستای پویش نذر ماسک تعداد 10000 عدد ماسک به بیمارستان لقمان حکیم اهدا شد .

حمید رضا نوده فراهانی گفت : ماسکهای اهدایی به همکاری خیریه بیمارستان لقمان حکیم بین بیماران و همراهان بیمار در ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) توزیع گردید.

وی در ادامه افزود : با توجه به موقعیت مکانی این بیمارستان و خدماتی گسترده ای که ارائه میدهد اغلب مراجعین از افراد ضعیف جامعه هستند که نه تنها بیمار بلکه همراهان بیمار نیز از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی کم بهره می باشند و ما در مسیر حمایت و کمک به این افراد با مدیریت خیریه بیمارستان لقمان حکیم سرکار خانم تروند جلساتی داشته ایم .

فراهانی در ادامه گفت : با تفاهم هایی که انجام شده مقرر گردیدهمکاری مجمع خیرین صنف تجهیزات پزشکی با این خیریه بیمارستان لقمان حکیم در مسیر کمک به بیماران نیازمند که از اهداف اصلی این مجمع می باشد بیشتر گردد.