خانه/اخبار/اهدا بسته بهداشتی به مرکز ایتام حضرت ابوالفضل (ع)

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، با مراجعه به مرکز حضرت ابوالفضل (مرکز پسرانه ایتام) به 30 نفر از اعضای آن مرکز بسته بهداشتی اهدا گردید.

1401-3-10 10:57:52 +00:00