به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، تعداد 2000 عدد ماسک، 70 عدد شیلد صورت، 20 لیتر محلول و دو دستگاه ویلچر به خیریه پدر مهربان بقیع در خیر آباد حاشیه شهر تهران اهدا گردید.