خانه/گزارش عملکرد/گزارش نیکوکاری/اهدای 200 پک مراقبتی و 150 دست لباس به بیمارستان سوم شعبان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، 200 پک مراقبتی و 150 دست لباس گان به بیمارستان سوم شعبان اهدا گردید.

1400-11-25 08:36:06 +00:00