به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین تجهیزات پزشکی کشور، اخیرا حدود 156 هزار ماسک پارچه ای به مناطق محروم کشور از قبیل زابل ، زاهدان ، چابهار ، بندرعباس و بوشهر با کمک مجمع خیرین سلامت کشور اهدا گردید.

تفاهم نامه اهدای 156 هزار ماسک پارچه ای